دیدار علی یزدان دوست مدیر امور شعب بانک ملی قزوین با دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین

علی یزدان دوست مدیر امور شعب بانک ملی قزوین با دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛ دیدار صمیمانه علی یزدان دوست مدیر امور شعب بانک ملی قزوین با دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در دفتر رئیس پارک علم و فناوری برگزار شد.

زبان سایت »