دیدار صمیمی جمعی از مدیران واحدهای فناور با رئیس پارک علم وفناوری قزوین

به منظور بررسی نظرات واحدهای فناور ، بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات واحدهای فناور جمعی از مدیران واحدهای فناور با رئیس و مدیران پارک علم وفناوری قزوین دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدای این دیدار مدیران واحدهای فناور به بیان نظرات در حوزه های مختلف کسب و کار خود، موانع پیش روی ایشان و بیان پیشنهادات در راستای رفع برخی از محدودیت ها و شیوه توسعه فعالیت ها پرداختند.

در ادامه رئیس و مدیران پارک علم وفناوری قزوین به بیان پاسخ سوال های مطرح شده از سوی حاضرین پرداختند .

دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین هدف از برگزاری این جلسات را تعامل بیشتر ستاد پارک علم وفناوری و واحدهای مستقر دانست. ایشان با اشاره به محدودیت های قانونی و ساختاری موجود در حمایت مالی از واحدهای فناور از تلاش پارک و استفاده از تمام ظرفیت ها در انجام هر چه مطلوب تر این نوع از حمایت ها در 2 سال گذشته خبر داد.

رئیس پارک علم وفناوری همچنین گفت : بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای فناور در خصوص شرایط ساختمان فعلی با انتقال دفاتر اداری و واحدهای تحقیق و توسعه به ساختمان جدید مرتفع خواهد شد.

دکتر گرجی افزود:تلاش می کنیم بخشی از محدودیت های موجود در تردد و حضور در پارک علم وفناوری را برای واحدهای فناور مستعد برطرف نماییم و همچنین استفاده از ظرفیت های فنی واحدهای فناور در توسعه پارک علم و فناوری را مد نظر قراردهیم و تا جایی که ممکن است استفاده از محصولات تولید شده توسط واحدهای فناور را در دستور کار قرار دهیم.

ایشان راه اندازی مرکز تخصصی کسب و کار را گام مثبتی در حمایت از واحدهای فناور دانستند که با توجه به ساختار بخش خصوص می تواند ظرفیت های مناسبی در جذب سرمایه گذار ، توسعه محصول و بررسی نیاز های اساسی این واحدها ایفا نماید.

زبان سایت »