دیدار سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با فرمانده سپاه استان

دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان روز یکشنبه 10 آذر 1398 دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه طرفین در زمینه لزوم توسعه همکاری های مشترک و گسترش ارتباط فی مابین مذاکره و تاکید کردند.
زبان سایت »