دیدار سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

جلسه ای با حضور دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دکتر مافی سرپرست پارک علم و فناوری، دکتر رحیقی مدیر طرح شتابگر ملی (چشمه نور ایران) و مهندس نیکونژاد مدیر مرکز رشد جامع، زمینه های افزایش تعاملات فیمابین سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور و پارک علم و فناوری قزوین مورد تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر مصطفی مافی در ابتدا ضمن معرفی ظرفیت های علمی و فناوری و زیرساختی پارک علم و فناوری، تشکیل زوم فناوری در منطقه جغرافیایی قرارگیری پارک را عامل مهم و تاثیرگذار در گسترش روابط و تعاملات بیان نمود و آمادگی پارک را در برگزاری رویداد رفع نیازهای فناورانه طرح شتابگر ملی اعلام کرد. در ادامه دکتر عالی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز ضمن بیان وجود ظرفیت های مناسب در استان قزوین، بر سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای پژوهشی از مقطع دبیرستان تاکید و راه اندازی دبیرستان انرژی اتمی را در همین راستا اعلام کرد. در پایان به رسم یادبود تابلوی هنری نفیس، ساخته دست هنرمند قزوینی از سوی پارک علم و فناوری به دکتر صالحی اهدا گردید. انتهای پیام/* 980720
زبان سایت »