دیدار رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان با سرپرست پارک علم و فناوری قزوین

دکتر حسین رشیدی راد رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ظهر امروز یکشنبه 3 شهریور ماه 98 با دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر حسین رشیدی راد رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ظهر امروز یکشنبه 3 شهریور ماه 98 با دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین در خصوص انعقاد تفاهم نامه در حوزه ی مشترک بین نیروی انتظامی ، راهور ناجا و پارک علم و فناوری قزوین دیدار کرد. انتهاپیام/* 980603
زبان سایت »