دیدار رئیس پارک علم و فناوری قزوین با مدیرکل صدا و سیما استان

صبح روز دوشنبه 1اردیبهشت ماه 99 مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین با سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای استان در خصوص همکاری های فی ما بین دیدار کرد.

زبان سایت »