دیدار اعضای شرکت پرتو سازان رویان کاسپین با مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز

اعضای شرکت پرتو سازان رویان کاسپین از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین با سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، اعضای شرکت پرتو سازان رویان کاسپین از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین با سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به جهت تقدیر و تشکر دیدار کردند. شایان ذکر است لوح سپاسی به رسم یادبود از طرف پارک علم و فناوری قزوین جهت یادبود به دکتر سالار قاسمی اهدا گردید. انتهای پیام/* 980613  
زبان سایت »