دکتر مهدی نصراللهی معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری قزوین شد

دکتر مصطفی مافی، رئیس پارک علم و فناوری قزوین در حکمی، دکتر مهدی نصراللهی را به عنوان معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری قزوین منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این حکم انتصاب آمده است: جناب آقای دکتر مهدی نصراللهی، با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری قزوین” منصوب می‌شوید.  امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری همکاران محترم آن حوزه در راستای سیاستها و اهداف عالی پارک علم و فناوری موفق و موید باشید. دکتر مهدی نصراللهی متولد سال ۱۳60و استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) است.   انتهای پیام/* 981120
زبان سایت »