دومین جلسه هم اندیشی راه اندازی مرکز خدمات تخصصی کسب وکار برگزار شد

در راستای حمایت از واحد های فناور و با هدف شناسایی مشکلات صنعت و کمک به رفع موانع پیش روی آن، جلسه هم اندیشی راه اندازی مرکز خدمات تخصصی کسب وکار در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این نشست با حضور مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری و مدیران واحدهای فناور مستقر، در سالن جلسات شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری قزوین، پیشنهاد دادند تا شرکت از حالت دولتی خارج شده و به سمت شرکت مادر تخصصی هدایت شود تا امکان حمایت از تمامی شرکت های موجود در پارک فراهم گردد. همچنین گروهی به عنوان هیئت موسس در این زمینه انتخاب شوند که وظایف آنها شامل تبلیغات، مذاکره، بازاریابی و عقد قرار داد باشد.

در ادامه جلسه مطالب ذیل توسط مدیران واحدهای فناور بیان شد:

  • همکاری و حمایت پارک علم وفناوری از این مجموعه
  • دعوت از سرمایه گذاران پس از بررسی و تأیید محصول توسط پارک علم و فناوری
  • انعقاد قرار داد برای دادن امکانات جهت به اجرا رساندن ایده مورد نظر
  • بهره بردن از اعتبارات پارک جهت افزایش اعتماد سازی
همچنین مقرر شد نشستی در زمینه عارضه یابی جهت آشنایی اعضا برنامه ریزی گردد.

زبان سایت »