دومین جلسه هم اندیشی اعضای ستادی پارک علم و فناوری قزوین

دومین جلسه هم اندیشی پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای ستادی پارک در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه اعضا پیرامون مباحث کاری ذیل بحث و تبادل نظر نمودند.
  • بررسی ماده 8 قانون تخلفات اداری توسط پرسنل پارک علم و فناوری
  • بررسی و چگونگی تشکیل کلینیک صنعت پارک علم و فناوری قزوین
  • تنظیم آیین نامه توسط واحد فناور و شناسایی کارها در رابطه با کلینیک صنعت و داشتن شاخصهایی برای جذب شرکتها یا افراد در کلینیک صنعت
  • اخذ رزومه فنی از اعضای تشکیل دهنده کلینیک صنعت و حضور نمایندگان حقوقی پارک علم وفناوری در مجموعه کلینیک صنعت
 
زبان سایت »