دوره آموزشی “کار گروهی” در پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد

دوره آموزشی “کار گروهی” در پارک علم وفناوری قزوین با ارائه دکتر مصطفی کریمیان اقبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در این دوره آموزشی دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران در خصوص مواردی از قبیل عوامل موفقیت شرکت ها، عوامل مهم برای شروع کسب وکار، ضرورت تشکیل تیم،نکات قابل توجه هنگام توسعه تیم،ویژگی های یک تیم پیروز،مسئولیت پذیری و… اطلاعات جامعی ارائه کرد و در پایان نیز به همراه حضار چند نمونه از مدل‌های کسب و کار بصورت کارگروهی، مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات مختلف شرکت کنندگان در خصوص مباحث مطرح شده در دوره پاسخ داد.

شایان ذکر است در بخش عملی این دوره نیز تعدادی از استارتاپ ها، پژوهشگران و کارآفرینان در چند گروه کاری با بیان یک ایده یا دانش فنی، سرمایه مورد نیاز، ارزش محصول در مقایسه با محصول جایگزین، زمان بازگشت سرمایه، میزان درآمد و سود حاصله را تخمین زده و ارزش حدودی شرکت را تعیین کردند.

زبان سایت »