دوره آموزشی” چالش ها و اصول کاربردی تنظیم قرارداد های پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان” برگزار شد

دوره آموزشی” چالش ها و اصول کاربردی تنظیم قرارداد های پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان” به عنوان دومین دوره به صورت مشترک حضوری و مجازی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این دوره که از سوی شرکت های دانش بنیان و فناور و همکاران دستگاههای اجرایی مورد استقبال قرار گرفت موضوعاتی اعم از: معرفی اجمالی انواع قراردادها، اهراز هویت طرفین قراردادها، رعایت قوانین آمره در تنظیم قراردادها(بیمه، قانون کار و غیره)، معرفی قراردادهای پیمانکاری با محوریت شرایط عمومی و خصوصی پیمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت ها سئوالات و مشکلات حوزه قراردادهای خود را مطرح کردند. شایان ذکر است تقویم آموزشی سه ماهه تابستان 99 نیز هفته آینده در سایت پارک علم و فناوری قزوین بارگذاری خواهد شد. این دوره آموزشی نیز مورد حمایت پارک علم و فناوری قزوین و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.
زبان سایت »