دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع برگزار شد

با هدف آشنایی واحدهای فناور با نظام اداری و ثبت اختراعات و تجاری سازی محصولات، دوره آموزشی در پارک علم و فناوری استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع با تدریس سرکار خانم مهندس عبدالرزاقی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور و کارشناس مالکیت فکری پارک علم وفناوری استان و با حضور اعضای واحدهای فناور برگزار شد. مهندس عبدالرزاقی در ابتدای سخنان خود مباحثی همچون: مالکیت فکری چیست؟، چرا قوانین آن وضع شده است؟، شامل چه مواردی می‌شود؟ و چگونه می‌توان آن را در مراجع موجود ثبت نمود، را مطرح کردند و در ادامه به هر یک از آنها پاسخ دادند. ایشان افزودند که در گذشته نیروی کارمنبع ثروت بود ولی امروزه منبع ثروت دارایی فکری و نیروی متخصص است که می‌تواند ملاک برتری یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌ها شود. همچنین خاطر نشان کردند که انواع دارایی‌ها را می‌توان به سه دسته پولی، فیزیکی و فکری تقسیم بندی کرد. مالکیت فکری خود به دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم بندی می‌شود. علائم تجاری، اسرار تجاری، مدارهای مجتمع، طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و گونه‌های گیاهی از انواع مالکیت صنعتی در ایران هستند که مورد حمایت اداره مالکیت فکری قرار می‌گیرند. همچنین در مالکیت ادبی و هنری آثار نوشتاری، سمعی و بصری، اثر سینمایی و آثار تجسمی می‌تواند مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری واقع شود. مدرس این دوره آموزشی در پایان سخنان خود به چگونگی روند ثبت اختراعات و شرایطی که یک اختراع باید طی کند تا در ایران ثبت شود پرداختند و افزودند: ثبت اختراع مجوز بهره برداری و تولید نیست و هر اختراعی اگر بخواهد ثبت شود باید دارای چهار ویژگی جدید بودن، افشاء اختراع، نوآوری و کاربرد صنعتی را دارا باشد تا در مراحل داوری دچار مشکل نشود.
زبان سایت »