دوره آموزشی « آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی» در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

دوره آموزشی «آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی» با حضور معاون بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی پارک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دوره آموزشی «آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی» با حضور معاون بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی پارک برگزار شد. معاون بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان در این دوره گفت: بسیاری از مشکلات موجود به دلیل آشنا نبودن با قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف است. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان از چهار قانون مالیات، کار، تجارت و تامین اجتماعی اطلاع کافی داشته باشند، بسیاری از مشکلات آن‌ها و مراجعات به سازمان‌های مرتبط با این قوانین کم می‌شود. وی در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. شایان ذکر است این دوره با همکاری و مشارکت پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
زبان سایت »