دهمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

دهمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین ظهر چهارشنبه 2 آذرماه با حضور اعضا در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، با خروج موفق شرکت سامان افزار اندیش افق از دوره رشد موافقت گردید.

همچنین با پذیرش این شرکت با طرح محوری ” تول ید و توسعه نرم افزاره ای مدیریت و کنترل تردد مبتنی بر هوش مصنوعی” در دوره موسسات از تاریخ پایان قرارداد کسب و کار دوره موسسات موافقت گردید.

با خروج موفق شرکت بنیان شیمی همگام صنعت از دوره رشد موافقت گردید، و با پذیرش این شرکت با طرح محوری “تولید آنتی فوم” در دوره موسسات از تاریخ پایان قرارداد کسب و کار دوره موسسات موافقت گردید.

با پذیرش شرکت ایراندار با طرح محوری “تولید انواعچس بهای گرماذوب بهداشتی و صنعتی، انواع چسب های پایه آب آکریلیک، انواع پشت چسبدار با انواع رویه و فیلم، پوشش سیلیکون بر روی کاغذ و فیلم” در دوره موسسات موافقت گردید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان سایت »