دبیر جشنواره ایده های برتر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان قزوین منصوب شد

با حکمی از سوی استاندار قزوین، دکتر یوسف گرجی مهلبانی به سمت دبیر جشنواره ایده های برتر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان قزوین منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین را به سمت دبیر جشنواره ایده های برتر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان قزوین منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در امر پژوهش و فناوری و به منظور برگزاری هر چه بهتر و بهینه مراسم و برنامه های هفته پژوهش و فناوری و بر اساس مصوبه کارگروه پژوهش و فناوری استان به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان دبیر جشنواره ایده های برتر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری قزوین منصوب می شوید.

استاندار قزوین در ادامه آورده است: انتظار می رود که بر اساس اهداف، سیاست ها و برنامه های مصوب و ابلاغی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، ضمن همفکری، همراهی و همکاری با سایر اعضای ستاد استانی، مراکز علمی و پژوهشی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران کاربردی و توسعه گرا، در انجام وظایف و ماموریت های محوله ستاد استانی و پیگیری و اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با هفته پژوهش و فناوری با استفاده از ظرفیت ها،توانمندی ها و امکانات مادی و انسانی دستگاه های استان و با رعایت قانون و اخلاق بیش از پیش کوشا باشید.

ایشان در ادامه افزوده است: قطعا با پیگیری این سیاست ها و برنامه ها، شاهد توسعه، ترویج و اعتلای فرهنگ پژوهش و فناوری و بسترسازی برای تجاری سازی یافته ها و داده های پژوهشی و تعامل و ارتباط سازنده بین پژوهشگران و فناوران با دستگاه های اجرایی از یک طرف و متقاضیان این دستاوردها در حوزه بخش خصوصی و تولید استان از طرفی دیگر خواهیم بود.

گفتنی است سوم تا هفتم آذرماه امسال بعنوان هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری در استان قزوین انتخاب و نامگذاری شده است.

زبان سایت »