داوری مرحله نهایی طرح های فناورانه دستگاه های اجرایی برگزارشد

داوری مرحله نهایی طرح های فناورانه دستگاه های اجرایی در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزارشد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛هرساله به مناسبت هفته پژوهش طرح هایی که به مرحله تولید رسیده اند و قابلیت اجرایی پیدا کردند از طریق دستگاه های اجرایی به مرکز رشد پارک علم وفناوری قزوین معرفی می شوند. قابل ذکر است 23طرح از11دستگاه اجرایی در این جشنواره شرکت داشتند که پس از داوری 5طرح برگزیده به دبیرخانه جشنواره معرفی گردید.
زبان سایت »