داوری طرح های فراخوان کرونابرگزار شد

پیرو فراخوان پارک علم و فناوری قزوین جهت حمایت از ایده های فناورانه در مواجهه با کرونا، داوری طرح های واصله در روز سه شنبه 16 اردیبهشت99 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور داوران تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  دکتر کاریاب، دکتر غیبی، دکتر حمیصی، به همراه داورانی از پارک علم و فناوری قزوین دکتر مافی رئیس ، دکتر نصرالهی معاون پشتیبانی،  دکتر کشاورز قاسمی مشاور تجاری سازی و مهندس نیکونژاد مدیر مرکز رشد پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، فرخوان جذب ایده ها در حوزه های تولید مواد ضدعفونی کننده نوین، تولید اقلام مورد نیاز بهداشتی، تجهیزات رفع آلودگی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته، تولید داروی رفع ویروس کرونا، صنایع خلاق و کسب و کارهای آنلاین و رفع نیازهای اساسی مردم بود.  تعداد 18 ایده و طرح، توسط 12 تیم دریافت شد که از این بین 15 طرح داوری شدند. در ابتدا صاحبان ایده در مدت 5 دقیقه به ارائه توضیحات خود در خصوص ایده یا محصول پرداخته و نقش آن را در دوران کرونا و پساکرونا تشریح نموده و به پرسشهای داوران پاسخ دادند. پس از جمع بندی نظرات داوران، طرحهایی که قابلیت حمایت داشتند انتخاب و اقدامات آتی در خصوص ایشان تعیین گردید.  
زبان سایت »