حکم انتصاب مسئول روابط عمومی پارک علم وفناوری قزوین در شورای روابط عمومی های استان

با حکم عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین مهندس پیله ور مسئول روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین به عنوان عضو شورای روابط عمومی های استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین ، انتخابات شورای روابط عمومی های استان  در مورخ 27 مرداد ماه  برگزار شده بود و از میان حدود یکصد  دستگاه اجرایی استان 14 روابط عمومی با رای مستقیم به عضوت شورا انتخاب شده بودند که با تایید استانداری قزوین شورای روابط عمومی استان کار خود را آغاز کرد.

گفتنی است؛ با نظارت وزارت کشور؛ اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان های سراسر کشور در ۳ فصل و ۲۷ ماده تدوین و به استانداری ها ابلاغ شده است. بر اساس مفاد این اساسنامه؛ شورای هماهنگی روابط عمومی های استان ها؛ شورای حرفه ای در عرصه روابط عمومی است که با ریاست استاندار و درغیاب وی معاون سیاسی استاندار و دبیری مدیرکل روابط عمومی استانداری تشکیل می شود. بر اساس این اساسنامه؛از بین شورای مرکزی؛ ۷ کمیته پژوهش،نوآوری و افکارسنجی؛فرهنگی و تبلیغات؛اطلاع رسانی و فضای مجازی؛ارزیابی عمکرد و تعیین شاخص؛ آموزش؛ امور بین الملل و اجرایی و امور اعضاء تشکیل و بر اساس وظایف تعیین شده فعالیت خود را پیگیری خواهد کرد.

زبان سایت »