حضور پررنگ پارک علم و فناوری قزوین در اولین رویداد فناورانه ساپکو

اولین رویداد فناورانه ساپکو با هدف معرفی نیازهای فناورانه قطعات و مجموعه های خودرو به صورت ارائه معکوس در تاریخ 19 و 20 بهمن ماه در محل شرکت ساپکو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، از جمله برنامه های این رویداد برگزاری نمایشگاهی با حضور مجموعه ای از سازندگان و تامین کنندگان قطعات خودرو به عنوان متقاضیان فناوری و شرکت های دانش بنیان به عنوان عرضه کنندگان فناوری بوده است. تعداد محدودی غرفه نیز در اختیار واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری که در حوزه صنعت خودرو توانمند می باشند، قرار گرفت. دو واحد فناور بساپارس صنعت و شایگان داده الکترونیک، از پارک علم و فناوری قزوین نیز در این نمایشگاه حضور یافتند. در ابتدا ارائه نیازمندیها در هشت حوزه  زیر توسط مدیران و کارشناسان شرکت ساپکو صورت پذیرفت و در ادامه جلسات b2b جهت تشریح موضوع به منظور انعقاد تفاهم نامه برگزار گردید.
  • مگاماژول بدنه، مکانیزم ها و قطعات استاندارد
  • مگاماژول شاسی و تعلیق
  • مگاماژول ترئینات داخلی و بیرونی
  • مواد اولیه
  • مگاماژول برق و الکترونیک
  • مگاماژول قوای محرکه
  • قالب و ابزار
  • تجهیزات تست و صحه گذاری
شایان ذکر است از بین 7 شرکت دانش بنیان و فناور (از طرف پارک ها و مراکز رشد) شرکت کننده در این رویداد فناورانه 14 تفاهم نامه به امضاء رسید  که در این بین هفت تفاهم نامه مربوط به شرکت شایگان داده الکترونیک از پارک علم و فناوری قزوین بوده است. انتهای پام/* 981125
زبان سایت »