حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در پارک علم وفناوری

صبح امروز یکشنیه هفدهم شهریورماه98 جلسه ای با حضور مهندس صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین در پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، صبح امروز یکشنیه هفدهم شهریورماه98 جلسه ای با حضور مهندس صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین در پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد. در این جلسه راجع به ایجاد مراکز شتابدهی کسب و کار زنان، اجرای مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتی در حوزه زنان، ایجاد بستر شبکه سازی در مرکز نوآوری، تشکیل نهضت کارآفرینی اجتماعی و… بحث و گفتگو شد. شایان ذکر است مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان این جلسه از واحدهای مختلف پارک بازدید کرد. انتهای پیام/* 980617
زبان سایت »