حضور شرکت مهندسی پژوهندگان مکاترونیک آریانا در چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی قزوین

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین شرکت مهندسی پژوهندگان مکاترونیک آریانا با محصول تعادل سنج کنترلی– Best Balance، در چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی قزوین حضور یافت.

بازدید رئیس بیمارستان ولایت و هیئت همراه  از غرفه شرکت مهندسی پژوهندگان مکاترونیک آریانا

زبان سایت »