حضور شرکت تونل ساز ماشین در نمایشگاه رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین

حضور شرکت تونل ساز ماشین از واحدهای فناور موسساتی مستقر درپارک علم و فناوری قزوین در نمایشگاه رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، شرکت تونل ساز ماشین با مساعدت و همکاری پارک علم و فناوری قزوین، با موضوع رفع نیاز تولید ابزار های برشی (کاتر دیسک)در این نمایشگاه حضور فعال و چمشگیری داشت. عقد سه تفاهم نامه همکاری و آشنا شدن مسئولین کشوری و استانی از کارکرد و اهمیت دستگاه های TBM (حفاری مکانیزه تونل ها) و تبادل اطلاعات فنی با اساتید دانشگاه ها و دانشجویان از دستاورد های حضور در این نمایشگاه بوده است.   انتها پیام/* 980530    
زبان سایت »