جلسه واحدهای فناور با معاونت غذا و داروی استان برگزار شد

به منظور بررسی مشکلات و مسائل واحدهای فناور در زمینه غذا و دارو، جلسه ای با حضور دکتر طالبیان سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل  معاونت غذا و دارو استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران واحدهای فناور مرتبط برگزار شد، صحبت ها و راهکارهایی در جهت ایجاد قوانین تسهیل گرایانه برای شرکت های دانش بنیان جهت اخذ سریع تر مجوزهای مربوطه مطرح گردید.

دکتر طالبیان سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل  معاونت غذا و دارو از آمادگی این اداره جهت تسهیل فرآیند اخذ مجوزات خبر داد.

زبان سایت »