جلسه هیات امنای منطقه یک فناوری برگزار شد

جلسه هیات امنای منطقه1 فناوری به صورت مجازی در اتاق vip مجموعه پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه دکتر مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به ارائه گزارش از عملکرد پارک و موسسات تابعه در چارچوب برنامه های راهبردی پرداخت.

در ادامه موضوعاتی اعم از بودجه تفصیلی سال1399، اصلاحیه بودجه تفصیلی 1398 و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زبان سایت »