جلسه هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه تولیدات محصولات دانش بنیان سال98

جلسه هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه تولیدات محصولات دانش بنیان سال98 امروز 1397 /12/08 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جلسه هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه تولیدات محصولات دانش بنیان سال98 امروز 1397/12/08 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردید. در این جلسه اعضاء در رابطه با دستورالعمل نمایشگاه در خصوص شیوه برگزاری نمایشگاه، زمان برگزاری نمایشگاه، شناسایی شرکت های مرتبط، هزینه های مالی و… به بحث و تبادل نظر پرداختند.
زبان سایت »