جلسه نهایی داوری جشنواره ایده های برتر سال 97 برگزار شد

پارک علم و فناوری استان قزوین در راستای ماموریت خود برای حمایت از شرکت های دانش بنیان،توانمندسازی و شناخت ایده های برتر در سطح استان قزوین اقدام به برگزاری جشنواره ایده های برتر نمود.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در فرآیند ثبت نام این جشنواره 145 ایده از طریق وب سایت جشنواره دریافت شد و از هر مرکز رشد نیز 3 ایده برتر به دبیرخانه معرفی گردید. در مجموع از 22 ایده برگزیده طی دو روز داوری 3 ایده برتر انتخاب شد که در مراسم هفته پژوهش سال 97 از برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد.  
زبان سایت »