جلسه مدیر کل امور بانوان و خانواده استان با بانوان کارآفرین پارک علم و فناوری

سرکار خانم مرادیان مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین به همراه سرکار خانم آتشگران معاون امور بانوان، در جلسه ای با حضور بانوان کارآفرین پارک علم و فناوری قزوین، از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل مربوط به بانوان کارآفرین پارک قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جناب آقای نوری، مدیراداری ومالی پارک علم و فناوری استان ضمن خوش آمدگویی، مشکلات و مسائل مربوط به بانوان کارآفرین را در زمینه تولید، خدمات و محصولاتشان مطرح نمودند.

در ادامه سرکار خانم مرادیان بیان کردند: پیرو جلسه سال گذشته با بانوان کارآفرین پارک علم و فناوری در زمینه مشکلات و موانع تولید، پیگیری هایی در این خصوص انجام شده است که نتیجه آن منجر به تشکیل کمیته ای بنام کمیته توسعه کارآفرینی بانوان به ریاست سرکار خانم دکتر غفوری رئیس هیئت مدیره کانون زنان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گردید و مقرر شد که ارتباط بین کمیته مذکور و بانوان کارآفرین از طریق ایشان انجام گیرد.

در ادامه شرکت های حاضر در جلسه به بیان مشکلات و موانع پیش روی خود پرداختند.

در پایان مقرر شد لیستی از بانوان کارآفرین به دفتر سرکار خانم دکتر غفوری ارسال گردد تا نشستی با حضور ایشان و بانوان کارآفرین پارک علم و فناوری قزوین برگزار شود.

زبان سایت »