در جلسه ای با حضور دکتر آسرایی رئیس دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی و دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین و مدیران و معاونین دو مجموعه ظهر روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه۹۹ در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه طرفین ضمن بیان ظرفیت های خود، در خصوص راهکارهای افزایش تعاملات فیمابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی  با بهره مندی از زیرساخت مناسب، داشتن تعاملات بین المللی، فعال بودن ۷۰ رشته تحصیلی، فعال بودن ۵ هسته پژوهشی در حوزه های تخصصی و همچنین نزدیکی به شهرکهای صنعتی، از ظرفیت مناسبی جهت راه اندازی کانون شکوفایی خلاقیت برخوردار می باشد و مقرر گردید تفاهم نامه ای در همین زمینه تنظیم گردد.

همچنین نقش موثر پارک علم و فناوری در انتقال دانش فنی از دانشگاه به صنعت مورد تاکید قرار گرفت و دو طرف به اشتراک گذاری ظرفیت های خود در حوزه دانش، فناوری، کسب و کار و همچنین روابط بین الملل جهت توسعه استان تاکید نمودند.