جلسه انتقال تجربیات در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

جلسه “انتقال تجربیات” عصر امروز در محل سالن کنفرانس شهید سیاهپوش برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، جلسه انتقال تجربیات عصر امروز با حضور جمعی از واحدهای مستقر در پارک و با ارائه “دکتر علی سروش” مدیر عامل شرکت مهندسی شریف آریو در حوزه مکاترونیک ابزار دقیق و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تجهیز آفرینان علم و خلاقیت کارنو در حوزه تجهیزات کمک آموزشی در حوزه علم و فناوری ویژه دانش آموزان مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. جلسه انتقال تجربیات رویدادی است که مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین آن را برگزار می کند و در آن افراد دارای تجربه در زمینه کسب و کار و کارآفرینی حضور می‌یابند و از شکست‌ها و موفقیت های خود می‌گویند تا بدین طریق دیگران را در قرارگرفتن مسیر درست راهنمایی کنند.
زبان سایت »