تولید محصول جدید ضدعفونی کننده در پارک علم و فناوری قزوین

شرکت صنایع شیمیایی فرهمند ابهر از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین موفق به تولید محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح ستول شد.   به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، محلول ستول فاقد الک می باشد و باعث خشکی پوست نمی شود. این محلول که از بین برنده قوی باکتری ها و ویروس ها برای کودکان و کسانی که دارای پوست حساس هستند مناسب می باشد. برای تهیه محلول ستول می توانید به نشانی: http://www.cettol.ir  

زبان سایت »