تولید دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست با اسپری

شرکت آینده اندیشان کاسپین مکاترونیک از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست با اسپری شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست با پمپاژ محلول ضدعفونی کننده به نازل مه پاش موجب از بین رفتن ویروس ها و باکتری های بیماری زا از جمله ویروس عامل کووید-19 خواهد شد. در این روش ماده ضدعفونی کننده بر روی تمام سطح پوست دست آغشته می شود و احتمال باقی ماندن عوامل بیماری زا بر روی پوست را به حداقل می رساند. این دستگاه علافه بر مصرف پایین به دلیل ابعادی که دارد می تواند روی میز قرار گیرد یا روی دیوار نصب گردد.
زبان سایت »