توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی؛ پژوهشگران برتر جوان حوزه زیست‌فناوری حمایت ‌می‌شوند

ستاد توسعه زیست‌فناوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در حوزه زیست‌فناوری از پژوهشگران جوان این حوزه حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین و به نقل از  مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در حوزه زیست‌فناوری از این پژوهشگران حمایت می کند.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی هر سال در مراسم هایی مانند  همایش یا کنگره‌های مرتبط با زیست فناوری و یا هفته پژوهش پژوهشگران موفق این حوزه را معرفی و آنها را مورد حمایت قرار می دهد.

پژوهشگر پس از تکمیل و ارسال فرم ” حمایت از پژوهشگران برتر در حوزه زیست‌فناوری” بر اساس این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گرفته و 10 نفر از پژوهشگرانی که موفق به کسب بالاترین امتیاز شوند به عنوان

“پژوهشگران برتر جوان” معرفی می شوند. پژوهشگران باید حداکثر 40 سال داشته باشند و به طور مشخص در زمینه زیست‌فناوری فعالیت کنند.

معیار ارزیابی پژوهشگران، دستاوردها و خروجی های مربوط به 5 سال گذشته است و موارد مربوط به بیش از 5 سال در ارزشیابی لحاظ نمی‌شود.

پژوهشگران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به آدرس biodc.isti.ir  مراجعه کنند.

http://isti.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=172&newsview=30972
زبان سایت »