تفاهم نامه همکاری های مشترک پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور

به منظور ارتقای جایگاه پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی تفاهم نامه ای بین روسای پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور شامل:پارک های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل،گیلان ، زنجان و قزوین منعقد گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛ بهمنظور ارتقای جایگاه پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی و در راستای هم افزایی و گسترش همکاری در زمینه های علمی،فناوری، وتجاری سازی با هدف حل مشکلات منطقه و کشور و توسعه اقتصاد دانش بنیان،تفاهم نامه ای بین روسای پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور شامل:پارک های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان ، زنجان و قزوین منعقد گردید. اهم اهداف این تفاهم نامه عبارت اند از: -استفاده از پتانسیل ها وخدمات آموزشی، پژوهشی،فناوری ،بین المللی،آزمایشگاهی وکارگاهی طرفین برای ارائه خدمات به شرکت های فناور. -ایجاد و استمرار ارتباط مدیران و کارشناسان پارک ها  و واحدهای فناور مستقر در پارک. -همکاری در تجاری سازی ایده های واحدهای فناور مستقر در پارک ها. -تشکیل کنسرسیوم های مشترک بین واحدهای فناور مستقر در پارک ها. -و…
زبان سایت »