تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری قزوین و سازمان نظام مهندسی استان

تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری قزوین و سازمان نظام مهندسی استان صبح امروز سه شنبه 27 آبان ماه منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به منظور ایجاد و گسترش همکاری‏های پژوهشی، فناوری و آموزشی تفاهم نامه ای فی مابین، پارک علم و فناوری قزوین  و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین منعقد گردید.

تلاش در راستای شناسایی و ایجاد کسب و کارهای مد نظر، ایجاد بستر در راستای استفاده از تمام ظرفیت های طرفین به منظور توسعه کسب و کارهای مد نظر، کمک در جهت تکمیل زنجیره خدمات مورد نیاز کسب و کارهای مد نظر و استفاده از پتانسیل های طرفین در جهت رفع نیازهای مد نظر از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

زبان سایت »