تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری فی ما بین شرکت صنعتی نیرومحرکه و پارک علم و فناوری قزوین

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری فی ما بین شرکت صنعتی نیرومحرکه و پارک علم و فناوری قزوین منعقد شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی ، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود شرکت‌های فناور، دانش بنیان، نوآور و هایتک، این تفاهم نامه ای فی ما بین “شرکت صنعتی نیرومحرکه قزوین”  و “پارک علم و فناوری قزوین” منعقد گردید.