تفاهم‌نامه همکاری شرکت گاز و پارک علم و فناوری قزوین

تفاهم‎نامه همکاری بین شرکت گاز و پارک علم و فناوری قزوین امضا شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، تفاهمنامه همکاری شرکت گاز و پارک علم و فناوری قزوین، به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری  و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود امضا شد. این تفاهم نامه با هدف دسترسی و به کارگیری دانش فنی و فن آوری روز آمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای شرکت به منظور دستیابی به دانش مربوطه و فن آوری های مورد نیاز شرکت به امضا رسیده است.
انتهای پیام/*
زبان سایت »