بیست و ششمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

بیست و ششمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای شورا در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین ضمن خیر مقدم و قبولی طاعات به بیان وظایف و اختیارات شورای پارک علم و فناوری قزوین  و نیز برنامه های پارک در سال جدید پرداخت. وی با اشاره به نقش موثر پارک قزوین در جلوگیری از بحران کرونا در قالب تولید مواد ضدعفونی کننده توسط واحدهای فناور  مستقر در پارک و کسب رتبه نخست تولید این مواد در بین پارک های کشور از ورود  به حوزه تولید تجهیزات رفع آلودگی و … خبر داد. در ادامه حمیدرضا پیله ور مدیر امور موسسات و رئیس مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوین، به بیان شیوه پذیرش واحدهای فناور جدید در پارک علم و فناوری پرداخت. رئیس مرکز نوآوری در ادامه به بیان مدل توسعه زیست بوم نوآوری و برنامه های پارک علم و فناوری در سیاستگذاری این حوزه پرداخت. درادامه واحدهای فناور متقاضی به ارائه برنامه های خود جهت حضور در پارک پرداختند که به استناد بند 14-6 ماده 14 اساسنامه پارک علم و فناوری، با پذیرش شرکت های بهینه سازان فن آوری گیتی، موسسه علم و دانش ماه و مهر، شرکت یاس پردیس دارو، شرکت امرداد صنعت جم در پارک علم و فناوری قزوین موافقت گردید. همچنین با پرداخت حمایت مالی با رعایت مقررات به استودیو پویاگران، شرکت کیمیاگران موعود، شرکت آب آرا قزوین، شرکت فناوران ابزار ساز آریا، شرکت زرین ریز سامانه های الکترونیکی و شرکت مبین اتصال آسمان موافقت گردید. در ادامه با آیین نامه استقرار پارک علم و فناوری قزوین، آیین نامه حمایت از موسسات پارک علم و فناوری قزوین، آیین نامه حمایت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین موافقت گردید. در پایان با تفویض اعطای حمایت مالی واحدهای فناور مستقر در موسسات پارک تا سقف یک میلیارد ریال به هیات رئیسه پارک موافقت گردید.
زبان سایت »