بیست و سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

بیست و سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین در روز چهارشنبه درپارک علم و فناوری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه گزارشی از بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه گردید و در خصوص ارائه تسهیلات به موسسات مستقر در پارک بحث و بررسی صورت پذیرفت و با پرداخت تسهیلات موافقت شد. شایان ذکر است در پایان این جلسه از اعضای شورای پارک علم و فناوری قزوین تقدیر و تجلیل به عمل آمد.  
زبان سایت »