بیست و دومین جلسه شورای هماهنگی مراکز رشد استان قزوین برگزار شد

بیست و دومین جلسه شورای هماهنگی مراکز رشد استان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه99در اتاق جلسات ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری قزوین و با حضور دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، مهندس نیکونژاد مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین، دکتر قدیری مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دکتر کاریاب مدیرمرکز رشد و فناوری های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ، دکتر حاجی شفیعی ها مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد تاکستان، دکتر محرم پور مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد بوئین زهرا و دکتر نوروزی مدیر مرکز رشد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه شرایط برخورداری شرکت های آسیب دیده از شیوع کرونای مستقر در پارک ها و مراکز رشد استان از تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری بیان گردید. مقرر شد مراکز رشد بر اساس سقف 10 درصد از تعداد شرکت های مستقر در هر مرکز، شرکتهای حائز شرایط را تا تاریخ 8 خرداد99 به پارک معرفی نمایند. در ادامه نماینده شرکت نیک پندار شریف، از واحدهای خدماتی مستقر در پارک علم و فناوری قزوین به معرفی شرکت و ارائه گزارش عملکرد پرداخت. این شرکت در پاییز سال 98 مجوزهای لازم را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مرکز توانمندسازی در استان قزوین اخذ نمود که مأموریت این مرکز، برگزاری جلسات مشاوره و نشست های تخصصی برای شرکت های دانش بنیان و غیردانش بنیان کل استان به صورت رایگان می باشد. همچنین مقرر گردید روند حضور و معرفی واحد خدماتی مستقر در پارک علم و فناوری در هر جلسه از شورای هماهنگی مراکز رشد و به منظور آشنایی و برخورداری مراکز رشد استان از خدمات ایشان در راستای توانمندسازی واحدهای فناور استان ادامه یابد. در ادامه با توجه به ارزیابی عملکرد مراکز رشد توسط وزارت علوم جهت تمدید مجوز فعالیت، نتایج این ارزیابی ها طبق دستورالعمل های وزارت علوم در سه بخش تبیین گردید و اعضا بر اهمیت هم افزایی و انتقال تجارب جهت حصول عملکرد موفق در کلیه مراکز رشد استان و اخذ امتیازات تاکید نموده و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نمودند. با توجه به راه اندازی شبکه تعاملی پارک ها و مراکز رشد توسط وزارت علوم، ضمن معرفی شبکه توسط مدیرمرکز رشد جامع پارک، از مدیران مراکز رشدی که تاکنون در این شبکه عضو نشده اند درخواست شد جهت ثبت نام اقدام نمایند. همچنین مقرر شد مدیر مرکز رشد جامع پارک، فایل اکسلی از اطلاعات کلی مراکز رشد استان شامل تعداد واحدها و زمینه فعالیت ایشان و … تهیه نموده و هر سه ماه یکبار مدیران مراکز رشد نسبت به بروزرسانی آن اقدام نمایند تا بهره برداری های مقتضی جهت اخذ امتیازات و بیان مطالبات واحدهای فناور کلیه مراکز رشد توسط پارک صورت پذیرد. در پایان مقرر گردید به منظور معرفی مراکز رشد استان، خدمات و امکانات ایشان برای مخاطبان، در سایت پارک اطلاعات مراکز رشد درج گرددو همچنین به منظور آشنایی بیشتر مراکز رشد از ظرفیت های یکدیگر، هر جلسه شورای هماهنگی مراکز رشد با میزبانی یکی از مراکز رشد باشد.
زبان سایت »