برگزاری ورکشاپ تخصصی اینترنت اشیاء در پارک علم و فناوری قزوین

ورکشاپ تخصصی اینترنت اشیاءIOT ظهر امروز شنبه 11آبان ماه98 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، ورکشاپ تخصصی اینترنت اشیاءIOT ظهر امروز شنبه 11آبان ماه98 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با ارائه مهندس آرش گلساز مدیر عامل شرکت طراحی مهندسی آرتام از واحد های مستقر در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. این ورکشاپ با هدف فعال شدن موضوع موضوع اینترنت اشیاء در پارک علم و فناوری قزوین، شناسایی علاقه مندان به این تکنولوژی، یافتن افراد با استعداد در این زمینه، تشکیل تیم پارک علم و فناوری قزوین و اعزام به لیگ کشوری و استخدام افراد برگزیده در شرکت آرتام جهت تولید محصولاتIOT برگزار شد. انتهای پیام/* 980811  
زبان سایت »