برگزاری وبینار بحران ویروس کرونا و استراتژی دیجیتال مارکتینگ

پارک علم و فناوری قزوین با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار بحران ویروس کرونا و استراتژی دیجیتال مارکتینگ را به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، روز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه99 پارک علم و فناوری قزوین با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار بحران ویروس کرونا و استراتژی دیجیتال مارکتینگ را به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کردند.

 در خلال برگزاری این دوره، فضه الزهرا عبدالرزاقی ، کارشناس خدمات تخصصی پارک علم و فناوری قزوین در رابطه با تلاشهای صورت گرفته در پارک علم و فناوری قزوین در بحران کرونا صحبت کرد.

وی به حمایت های پارک قزوین جهت تبدیل چالش کرونا به فرصت ارزشمند برای کسب و کارهای استان اشاره و از زحمات و تلاشهای واحدهای فناور برای تولید محصولات مقابله با شیوع ویروس کرونا قدردانی کرد.

زبان سایت »