برگزاری هفدهمین جلسه شورای پارک علم و فناوری

به گزرش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین در ابتدای جلسه با توجه به اینکه اساسنامه پارک علم و فناوری استان قزوین در 22/08/95 تصویب و در 29/10/95 جهت اجرا ابلاغ گردیده است، آقای ریاست پارک علم و فناوری استان به تشریح مفاد آن پرداختند و در ادامه از زحمات جناب آقای درافشانی در دوران عضویت در شورای پارک تقدیر نموده و احکام جدید عضویت در شورای پارک آقایان دکتر نائینی، دکتر خانکی،دکتر افشار،دکتر فضلوی و دکتر قدیری را ابلاغ نمودند.

با پذیرش شرکت ایران استابلایزر در پارک موافقت گردید.

— سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور گزارشی از وضعیت شرکتهای فعال و غیرفعال مستقر و همچنین درخواستهای پذیرش در حال بررسی ارائه نمودند و سپس اعضا در خصوص تعیین وضعیت شرکتهای غیرفعال به بحث و تبادل نظر پرداختند. و در نهایت با لغو مجوز استقرار شرکتهای امرداد صنعت جم، زنجان برنز، درنا دارویه، مهندسین مشاور صحراکاو، موسسه جهاد فرهنگی سلمان، مهندسان مشاور کریت کارا و ریز موج سیستم موافقت گردید.

آقای دکتر گرجی ضمن بیان فعالیتهای انجام شده در ایجاد زیرساخت مناسب در پارک، به مواردی نظیر تصویب طرح جامع پارک، تصویب سند راهبردی پارک و همچنین توسعه کالبدی و عمرانی پارک اشاره نموده و در خصوص شرکتهای پارکی بیان نمودند که دو رویکرد مدنظر قرارداده می شود : الف) شرکتهای بزرگ مستقر در پارک به نحو مطلوبی هدایت گردند تا از آنها شرکتهای زایشی حاصل گردد.ب) سیاستگذاری در نظارت و هدایت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به نحوی باشد که خروجیهای بیشتری از مراکز رشد، شرایط لازم جهت جذب و پذیرش در پارک را داشته باشند.

زبان سایت »