برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی پارک علم و فناوری قزوین در حاشیه همایش ملی آمایش

اولین همایش ملی «آمایش علم و فناوری» روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، اولین همایش ملی «آمایش علم و فناوری» باحضور روسای سازمان‌های برنامه و بودجه سراسر کشور و کارشناسان در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد. در این همایش یک روزه ارائه مقاله، پنل های تخصصی، نمایشگاه دستاوردهای پژوش و فناوری نیز برگزار شد. این همایش در ۱۰ محور جها ارائه دیدگاههای کارشناسان برگزار گردید:آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه، مدل‌های مدیریت پژوهی، پیوند آمایش و آینده پژوهی با علم و فنآوری، تجربیات موفق درآمایش، اهمیت روشهای اجتماعی، فرهنگی و آمایشی، خلاقیت و نوآوری در آمایش، توجه به اقتصاد دانش بنیان در همایش محور مقالات و گفتگوها بود.   در حاشیه این همایش نمایشگاهی از دستاورد های واحدهای فناور پارک علم وفناوی قزوین برگزار شد.
زبان سایت »