برگزاری نشست رؤسای پارک های علم و فناوری همزمان با اولین همایش و نمایشگاه مدیریت سبز

دکتر مهدی کشمیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری در نشست رؤسای پارک های علم و فناوری گفت: مدیریت پارک‌‌های علم و فناوری تحت تأثیر نظام مالکیتی آن، الزاما باید مشارکت‌پذیر باشد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر کشمیری در این آیین، درخصوص تفاوت‌ها در اصول حاکم بر ساختار کالبدی و طرح جامع پارک‌های علمی و فناوری اظهار داشت: فضای کالبدی و طرح جامع پارک‌های علم و فناوری تحت تأثیر محتوا و عناصر محتوایی است و برخلاف مراکز آموزشی و پژوهشی، کالبد یک پارک علم و فناوری و مؤلفه‌های اصلی آن به شدت در شکل‌گیری و موفقیت پارک تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه محتوای یک پارک علم و فناوری، اقتصاد و کسب و کار است افزود: از منظر کالبد و محتوا پارک علم و فناوری بیش از آنکه شبیه یک محیط آموزشی و پژوهشی باشد، شبیه یک محیط شهری یا یک شهرک صنعتی است. مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری درخصوص مؤلفه‌های مهم توسعه کالبدی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی، اصول شهرسازی، منظر و معماری، فناوری و نوآوری و مدیریت سبز مؤلفه‌هایی هستند که نقش به سزایی در موفقیت یک پارک علم و فناوری خواهند داشت. وی افزود: نظام و چارچوب سرمایه‌گذاری توسعه پارک‌علم و فناوری کاملاً متفاوت از مراکز آموزشی و پژوهشی است و مالکیت در پارک‌های علم و فناوری یکپارچه و واحد نیست بلکه یک مالکیت ترکیبی است. دکتر کشمیری با بیان اینکه حوزه علم و فناوری نیازمند توجه ویژه می‌باشد خاطرنشان کرد: خوشبختانه دوستان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی چند سال اخیر اهتمام مضاعفی داشته‌اند، اما باید جهش قابل ملاحظه‌ای در منابع مربوط به حوزه‌های علم و فناوری در کشور ایجاد شود و مشارکت منابع منطقه‌ای و مدیریت‌های استانی را نیز به کار گیریم.

زبان سایت »