برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی با همکاری پارک علم و فناوری قزوین و هیئت ورزش های همگانی

باهدف ایجاد نشاط در بین کارکنان ستادی و اعضای واحدهای فناور مستقر و همچنین آشنایی عموم مردم با پارک علم وفناوری قزوین برنامه ورزش صبحگاهی در محوطه پارک علم وفناوری قزوین برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این برنامه که با همکاری پارک علم و فناوری قزوین و هیئت ورزش های همگانی در محوطه پارک علم وفناوری برگزار شد، جمعی از همکاران ستادی، اعضای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد جامع و موسسات پارک علم وفناوری حضور داشتند. دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین هدف از برگزاری این برنامه ها را افزایش نشاط در بین همکاران و واحدهای فناور دانست که علاوه بر آن موجبات آشنایی عمومی مردم از این مرکز نیز فراهم خواهد کرد. این برنامه همزمان و به صورت زنده از صدا و سیمای مرکز استان نیز پوشش داده شد.

در پایان برنامه به شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی اهدا گردید.

زبان سایت »