برگزاری سومین جلسه هم افزایی همکاران ستادی پارک علم و فناوری قزوین

سومین جلسه همکاران ستادی پارک علم و فناوری قزوین با موضوع بررسی ظرفیت های سیستم مدیریت اطلاعات پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه مهندس پیله ور مسئول روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین به معرفی قابلیت های  سیستم مدیریت اطلاعات  زیر ساخت های موجود در سامانه CRM پارک علم وفناوری قزوین پرداختند.

ایشان در ابتدا به معرفی عمومی سیستم های اطلاعاتی مرسوم در دنیا پرداختند و به نرم افزار CRM به عنوان یک منبع عالی برای مدیریت اطلاعات مخاطبان سازمان، شناسایی نیازهای  و بازاریابی اشاره کردند. ارائه نمای ۳۶۰ درجه از هر مخاطب از دیگر مزایای استقرار این سیستم اطلاعاتی در سازمان هاست که اگر بخ صورت صحیح اجرا شود می تواند بخش قابل توجهی از نیاز های سازمان در مواجهه با مخاطبان را رفع نماید.

مسئول روابط عمومی پارک علم وفناوری گفت: راه اندازی یک سیستم جامع مدیریت ارتباط با مخاطبین سازمان در کنار ارتقای مهارت های ارتباطی کارکنان با مخاطبان می تواند ضمن رصد کامل تعاملات، میزان رضایتمندی مخاطبان سازمان را افزایش دهد که این امر نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بیان سوالات خود در این خصوص پرداختند

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بیان سوالات خود در این خصوص پرداختند

زبان سایت »