برگزاری دومین جلسه دوره آشنایی با قوانین نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی

دومین دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیات و نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی در پارک علم و فناوری قزوین در جهت یادگیری و بهره مندی واحدهای فناور برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با حضور جناب آقای صحاف، رئیس گروه حسابرسی مالیات اداره امور مالیاتی قزوین برگزار شد. ایشان به بیان قوانین مالیات مستقیم مورد نیاز واحدهای فناور و تبیین قوانین معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فناور پرداختند. همچنین جناب آقای لانی، کارشناس ارشد ارزش افزوده اداره امور مالیاتی قزوین قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را بیان نمودند.

در این دوره آموزشی تعدادی از مدیران عامل، مدیران مالی و حسابداران واحدهای عضو حضور داشتند و هدف از برگزاری آن آشنایی با کلیات قانون و تکالیف قانونی مالیات، نحوه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و آشنایی با جرائم و معافیت‌ها بود.

مطالب مطرح شده در این دوره آموزشی با محوریت های سرفصل‌های چیستی مالیات بر ارزش افزوده، مزایا، کلیات، و تعاریف، نحوه محاسبه و نرخ آن، تکالیف فعالان اقتصادی و تخلفات و جرایم ارائه شد.
زبان سایت »