برگزاری دوره آموزشی کنترل پروژه در پارک علم و فناوری استان

با هدف آشنایی واحدهای فناور با نحوه مدیریت زمان و برنامه‌ها، دوره آموزشی در پارک علم وفناوری قزوین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دوره آموزشی کنترل پروژه با تدریس سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین و با حضور اعضای واحدهای فناور برگزار شد.

دکتر فریدونی در ابتدای دوره به معرفی مفهوم مدیریت پروژه پرداختند و خاطرنشان کردند که موضوع زمان و منابع موجود جزء جدایی ناپذیر هر پروژه‌ای می‌باشند.

سرپرست مرکز رشد جامع با اشاره به انواع ساختارهای سازمانی برای هدایت پروژه‌ها، به مزایا و معایب هر یک از آنها پرداختند و افزودند که پروژه ماتریسی برای شروع کار شرکت‌ها بهترین نوع ساختار سازمانی است زیرا از تخصص‌های افراد مختلف در تیم پروژه می‌توان استفاده کرد که منجر به کاهش تعداد پرسنل، افزایش زمان کاری و در نتیجه افزایش درآمد کارکنان می‌شود.

 مسئول شورای مراکز رشد استان با ارائه توضیحاتی در زمینه‌ی ساختار تفکیک (شکست) کار به سخنان خود پایان دادند.

ادامه این دوره در هفته آینده برگزار خواهد شد.

زبان سایت »