برگزاری دوره آموزشی نحوه صدور کارت بازرگانی در پارک علم وفناوری قزوین

دوره آموزشی نحوه صدور کارت بازرگانی در محل سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با شرکت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی در سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری قزوین و با همکاری اتاق بازرگانی استان برگزار گردید. در این دوره متقاضیان دریافت کارت بازرگانی و کارت عضویت مطالبی را در ارتباط با اتاق تعاون  وظایف واختیارات گمرک وآیین نامه ها، اصطلاحات بین المللی مربوط به تجارت وبازرگانی وقرار دادهای بین المللی آموزش دیدند.
 
زبان سایت »